Chú thỏ tinh khôn

Chú Thỏ Tinh Khôn

Có một lần Thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngốn ngấu. Cá Sấu ở gần đó, nằm im giả như không nhìn thấy. Thỏ yên trí …

Thỏ con ăn gì?

Thỏ Con Ăn Gì ?

Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : « Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn cùng tôi ». Thỏ con nói : …

Vịt con cẩu thả

Vịt Con Cẩu Thả

– Lêu lêu xấu hổ. Để hở cả mông. Mà chạy lông nhông Vịt con nghe thế, biết là Thỏ hát trêu mình, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Khi …

Đôi Bạn Tốt

Thím vịt bận đi chợ xa đem con đến gởi bác Gà Mái mẹ. GÀ mái mẹ gọi Gà con ra chơi với Vịt con. Gà con xin phép mẹ …

1 113 114 115 116 117