Skip to main content

   Từ 11 - 17/07/2016 Tại Kids Plaza 340 Bạch Mai & 184 Cầu Giấy - HN

   Cửa hàng 340 Bạch Mai
   TTMã KHTên KHĐơn hàng tích lũy (VND)
   10906.015***Chị Vân6,042,560
   20979.823***Chị Thái3,701,000
   30942.413***Anh Dương3,585,000
   40976.445***Chị Nga3,244,500
   50985.965***Chị Mai3,096,600
   60942.051***Anh Ngọc 3,060,060
   70936.162***Chị Oanh3,038,000
   80984.538***ChịDung2,594,500
   90934.366***Anh Dũng2,585,000
   100989.757***Chị Huyền2,505,150
   Cửa hàng 184 Cầu Giấy
   TTMã KHTên KHĐơn hàng tích lũy (VND)
   10989.997*** Anh Ngọc4,034,000
   20986.276***Chị Linh4,016,920
   30918.949***ChịHanh2,244,950
   40949.286***Anh Vương2,240,000
   50932.833***ChịQuỳnh Anh2,225,000
   60985.996***Anh Thực2,167,050
   70966.511***Chị Trang1,924,500
   80978.591***Chị Oanh1,545,500
   90986.865***ChịHuyền1,867,536
   100936.170***Anh Hùng1,718,000