Skip to main content

Từ 11 - 17/07/2016 Tại Kids Plaza 340 Bạch Mai & 184 Cầu Giấy - HN

Cửa hàng 340 Bạch Mai
TTMã KHTên KHĐơn hàng tích lũy (VND)
10906.015***Chị Vân6,042,560
20979.823***Chị Thái3,701,000
30942.413***Anh Dương3,585,000
40976.445***Chị Nga3,244,500
50985.965***Chị Mai3,096,600
60942.051***Anh Ngọc 3,060,060
70936.162***Chị Oanh3,038,000
80984.538***ChịDung2,594,500
90934.366***Anh Dũng2,585,000
100989.757***Chị Huyền2,505,150
Cửa hàng 184 Cầu Giấy
TTMã KHTên KHĐơn hàng tích lũy (VND)
10989.997*** Anh Ngọc4,034,000
20986.276***Chị Linh4,016,920
30918.949***ChịHanh2,244,950
40949.286***Anh Vương2,240,000
50932.833***ChịQuỳnh Anh2,225,000
60985.996***Anh Thực2,167,050
70966.511***Chị Trang1,924,500
80978.591***Chị Oanh1,545,500
90986.865***ChịHuyền1,867,536
100936.170***Anh Hùng1,718,000