Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

Từ 11 - 17/07/2016 Tại Kids Plaza 340 Bạch Mai & 184 Cầu Giấy - HN

Cửa hàng 340 Bạch Mai
TTMã KHTên KHĐơn hàng tích lũy (VND)
1 0906.015*** Chị Vân 6,042,560
2 0979.823*** Chị Thái 3,701,000
3 0942.413*** Anh Dương 3,585,000
4 0976.445*** Chị Nga 3,244,500
5 0985.965*** Chị Mai 3,096,600
6 0942.051*** Anh Ngọc 3,060,060
7 0936.162*** Chị Oanh 3,038,000
8 0984.538*** ChịDung 2,594,500
9 0934.366*** Anh Dũng 2,585,000
10 0989.757*** Chị Huyền 2,505,150
Cửa hàng 184 Cầu Giấy
TTMã KHTên KHĐơn hàng tích lũy (VND)
1 0989.997*** Anh Ngọc 4,034,000
2 0986.276*** Chị Linh 4,016,920
3 0918.949*** ChịHanh 2,244,950
4 0949.286*** Anh Vương 2,240,000
5 0932.833*** ChịQuỳnh Anh 2,225,000
6 0985.996*** Anh Thực 2,167,050
7 0966.511*** Chị Trang 1,924,500
8 0978.591*** Chị Oanh 1,545,500
9 0986.865*** ChịHuyền 1,867,536
10 0936.170*** Anh Hùng 1,718,000