Khai trương Kids Plaza 500-502 Nguyễn Thị Minh Khai