Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

 1. Combo 2 túi gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  Combo 2 túi gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  350.000đ
 2. Combo 2 túi gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  Combo 2 túi gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  320.000đ
 3. Combo 2 túi gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  Combo 2 túi gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  438.000đ
 4. Combo 2 túi gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  Combo 2 túi gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  410.000đ
 5. Gạo Thái Hồng số 1 New Phú Hải túi 5kg
  Gạo Thái Hồng số 1 New Phú Hải túi 5kg
  163.800đ
 6. Gạo ST25 Thái Hồng thượng hạng túi 5kg
  Gạo ST25 Thái Hồng thượng hạng túi 5kg
  175.000đ
 7. Gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  Gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  205.000đ
 8. Gạo nếp cái hoa vàng Bảo Minh - Túi 1kg
  Gạo nếp cái hoa vàng Bảo Minh - Túi 1kg
  45.000đ
 9. Gạo lứt sấy muối mè Bảo Minh 120g
  Gạo lứt sấy muối mè Bảo Minh 120g
  44.000đ
 10. Gạo thơm Thượng Hạng ST25 Bảo Minh - Túi 3kg
  Gạo thơm Thượng Hạng ST25 Bảo Minh - Túi 3kg
  129.000đ
 11. Gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  Gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  219.000đ
 12. Gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  Gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  175.000đ
 13. Gạo thơm ST21 A An (Túi 5kg)
  Gạo thơm ST21 A An (Túi 5kg)
  110.000đ
 14. Gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  Gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  160.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (5)