Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

 1. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay Kiza in hình gà con (Trắng vàng) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (6)
 2. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in cá heo (Trắng Xanh) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 3. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay Kiza in hình cá heo 0-3M (Trắng Xanh)
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (6)
 4. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in hình gà con (Trắng Vàng) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
 5. 1
  Sale
  Áo dài tay sơ sinh KIZA in hình chuột TH 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (9)
 6. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in hình chuột mickey (Trắng hồng) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 7. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay Kiza in sư tử (Trắng cam) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 8. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in sư tử (Trắng Cam) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 9. 1
  Tã dán cho bé KidsPlaza in hình cá voi (Trắng Xanh)
  19.000đ
 10. 1
  Tã dán cho bé KidsPlaza in hình chú hươu cao cổ (Trắng Vàng)
  19.000đ

 1. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in hình chuột mickey (Trắng hồng) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
 2. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình hươu cao cổ (Trắng vàng) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 3. 1
  Sale
  Áo cộc Kiza in hình chú hươu cao cổ (Trắng vàng) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 4. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình chú thỏ (Trắng hồng) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 5. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình cá heo (Trắng xanh) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 6. 1
  Sale
  Áo sơ sinh Kiza cộc in hình thỏ (Trắng hồng) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 7. 1
  Sale
  Áo sơ sinh Kiza cộc in hình cá heo (Trắng xanh) 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 8. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in cá heo (Trắng Xanh) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 9. 1
  Sale
  Áo cộc Kiza in gà con Trắng vàng 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 10. 1
  Sale
  Quần cộc Kiza in gà con Trắng vàng 3-6M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 11. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in hình gà con (Trắng Vàng) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
 12. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in hình chuột mickey (Trắng hồng) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 13. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in sư tử (Trắng Cam) 0-3M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 14. 1
  Tã dán cho bé KidsPlaza in hình cá voi (Trắng Xanh)
  19.000đ
 15. 1
  Tã dán cho bé KidsPlaza in hình chú hươu cao cổ (Trắng Vàng)
  19.000đ
 16. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 3-6M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)

 1. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình hươu cao cổ (Trắng vàng) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 2. 1
  Sale
  Áo cộc Kiza in hình chú hươu cao cổ (Trắng vàng) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 3. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình cá heo (Trắng xanh) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Sale
  Áo sơ sinh Kiza cộc in hình cá heo (Trắng xanh) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 5. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay Kiza in hình cá heo 6-9M (Trắng Xanh)
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
 6. 1
  Sale
  Áo cộc Kiza in gà con Trắng vàng 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 7. 1
  Sale
  Quần cộc Kiza in gà con Trắng vàng 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 8. 1
  Sale
  Quần dài cho bé sơ sinh Kidsplaza in hình cá heo TX 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
 9. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh cho bé gái Kidsplaza in hình heo con TH 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 10. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)

 1. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình hươu cao cổ (Trắng vàng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
 2. 1
  Sale
  Áo cộc Kiza in hình chú hươu cao cổ (Trắng vàng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 3. 1
  Sale
  Quần dài sơ sinh Kiza in sư tử (Trắng Cam) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 4. 1
  Sale
  Áo sơ sinh dài tay Kiza in sư tử (Trắng cam) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 5. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình chú thỏ (Trắng hồng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 6. 1
  Sale
  Quần sơ sinh cộc Kiza in hình cá heo (Trắng xanh) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 7. 1
  Sale
  Áo sơ sinh Kiza cộc in hình thỏ (Trắng hồng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
 8. 1
  Sale
  Áo sơ sinh Kiza cộc in hình cá heo (Trắng xanh) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 9. 1
  Sale
  Áo cộc Kiza in sư tử Trắng cam 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 10. 1
  Sale
  Quần cộc Kiza in sư tử (Trắng Cam) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 45.000đ

 1. 1
  Bao tay chân Kiza in hình chú cá heo (Trắng xanh)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 2. Bao tay chân Kiza in hình hoa (Trắng Đỏ)
  Bao tay chân Kiza in hình hoa (Trắng Đỏ)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 3. 1
  Bộ bao tay chân cotton Kidsplaza (0 - 6M)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Bộ bao tay chân sọc màu cho trẻ sơ sinh MT19
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 5. 1
  Bộ bao tay chân cotton Kiza
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (7)

 1. Set bao tay chân Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Set bao tay chân Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  69.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 2. 1
  Bao tay chân Kiza in hình chú heo (Trắng hồng)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 3. 1
  Set bao tay chân neil cam mamago HN20H
  59.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Bộ bao tay chân buộc dây Kidsplaza TM19
  19.000đ
 5. Tất cho bé sơ sinh hình chú Vịt AC20
  Tất cho bé sơ sinh hình chú Vịt AC20
  29.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)

 1. Yếm sơ sinh in hình gấu KidsPlaza HN20D
  Yếm sơ sinh in hình gấu KidsPlaza HN20D
  39.000đ
 2. Yếm sơ sinh dày in hình mặt cười Mamago HN20D
  Yếm sơ sinh dày in hình mặt cười Mamago HN20D
  39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 3. 1
  Yếm sơ sinh cho bé KidsPlaza (vuông)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Yếm sơ sinh cho bé KidsPlaza (tròn)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 5. 1
  Yếm sơ sinh cho bé KidsPlaza in hình chú cá voi (Trắng Xanh)
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)

 1. Yếm sơ sinh in hình gấu KidsPlaza HN20D
  Yếm sơ sinh in hình gấu KidsPlaza HN20D
  39.000đ
 2. Yếm sơ sinh dày in hình mặt cười Mamago HN20D
  Yếm sơ sinh dày in hình mặt cười Mamago HN20D
  39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 3. 1
  Mũ sơ sinh neil xanh dương mamago HN20H
  49.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Mũ sơ sinh cho bé KidsPlaza
  19.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 5. 1
  Set 2 che thóp cho bé KidsPlaza
  19.000đ
 6. 1
  Mũ tai sóc sọc màu MT19 cho bé
  22.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 7. 1
  Mũ sơ sinh hình cây thông MT19 sọc màu
  22.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)

 1. 1
  Tấm trải chống thấm Kidsplaza 60*80
  76.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 2. 1
  Tấm lót sơ sinh Kiza 30 tờ
  32.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (9)
 3. 1
  Tã chéo Cotton Kiza
  22.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (8)
 4. http://www.kidsplaza.vn/tam-lot-so-sinh-kiza-2.html
  Tấm lót sơ sinh Kiza
  23.800đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (8)
 5. 1
  Lót xu 3 lớp Today Baby
  24.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (8)

 1. Chăn ủ có mũ Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Chăn ủ có mũ Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  229.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 2. Ủ kén Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Ủ kén Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  179.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 3. Chăn ủ có mũ Twikle star 2 lớp Mamago ND20H (Cam)
  Sale
  Chăn ủ có mũ Twikle star 2 lớp Mamago ND20H (Cam)
  Giá đặc biệt 159.200đ 199.000đ
 4. 1
  Chăn ủ có mũ Kiza Zoo
  95.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (8)
 5. 1
  Chăn ủ xốp bông Kiza 80x80
  145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)

 1. 1
  Set 5 khăn xô in hình KidsPlaza TM20
  42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 2. 1
  Khăn sữa xuất Nhật KidsPlaza 2 lớp DN19
  45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 3. Khăn sữa xuất Nhật Kidsplaza 2L
  Khăn sữa xuất Nhật Kidsplaza 2L
  45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Khăn tắm xuất Nhật Kidsplaza 4L
  45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 5. 1
  Khăn sữa xuất Nhật Mamago
  109.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (15)

 1. Sandal tập đi cho bé KidsPlaza thêu Ô Tô K21 (Ghi)
  Sale
  Sandal tập đi cho bé KidsPlaza thêu Ô Tô K21 (Ghi)
  104.300đ Giá thông thường 149.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 2. Sandal tập đi cho bé KidsPlaza hình Thỏ họa tiết bèo K23 (Hồng)
  Sale
  Sandal tập đi cho bé KidsPlaza hình Thỏ họa tiết bèo K23 (Hồng)
  104.300đ Giá thông thường 149.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 3. 1
  Sale
  Sandal tập đi bé trai Mamago hình cún Snoopy K10 Xanh S14
  Giá đặc biệt 101.500đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Sale
  Sandal tập đi bé trai Mamago hình cún K08 Xanh S13
  Giá đặc biệt 101.500đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 5. 1
  Sale
  Sandal tập đi Mamago bé trai in hình hươu K06 X S14
  Giá đặc biệt 101.500đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)

 1. Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo KidsPlaza M21H (Vàng)
  Sale
  Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo KidsPlaza M21H (Vàng)
  202.300đ Giá thông thường 289.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 2. Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo KidsPlaza M21H (Xanh)
  Sale
  Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo KidsPlaza M21H (Xanh)
  202.300đ Giá thông thường 289.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 3. Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo in hình gấu KidsPlaza M21H (Trắng-Ghi)
  Sale
  Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo in hình gấu KidsPlaza M21H (Trắng-Ghi)
  209.300đ Giá thông thường 299.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 4. Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo in hình gấu KidsPlaza M21H (Trắng-Vàng)
  Sale
  Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo in hình gấu KidsPlaza M21H (Trắng-Vàng)
  209.300đ Giá thông thường 299.000đ
 5. Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo in hình gấu KidsPlaza M21H (Trắng-Hồng)
  Sale
  Set đồ sơ sinh combo 6 món bamboo in hình gấu KidsPlaza M21H (Trắng-Hồng)
  209.300đ Giá thông thường 299.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 6. Bộ body đùi bé gái Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng Hồng)
  Sale
  Bộ body đùi bé gái Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng Hồng)
  84.500đ Giá thông thường 169.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 7. Bộ quần áo cộc tay KidsPlaza cài vai in hình Voi HN21H (Trắng Xanh)
  Sale
  Bộ quần áo cộc tay KidsPlaza cài vai in hình Voi HN21H (Trắng Xanh)
  89.500đ Giá thông thường 179.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 8. Bộ quần áo ba lỗ KidsPlaza túi gấu ngực HN21H (Xanh Trắng)
  Sale
  Bộ quần áo ba lỗ KidsPlaza túi gấu ngực HN21H (Xanh Trắng)
  89.500đ Giá thông thường 179.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)

 1. Yếm cho bé sơ sinh 2 mặt Otis KidsPlaza kẻ cam in Khủng Long ND21H (Cam)
  Yếm cho bé sơ sinh 2 mặt Otis KidsPlaza kẻ cam in Khủng Long ND21H (Cam)
  49.000đ