Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

Sản phẩm khuyến mãi

 1. Máy hút sữa điện đôi KidsPlaza Neva
  Máy hút sữa điện đôi KidsPlaza Neva
  Giá đặc biệt 1.665.000đ 1.850.000đ
  Giá ShopeePay 1.635.000 đ
 2. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 3-6M
  Giá đặc biệt 19.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 3. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 4. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 5. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 6. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú heo (Trắng hồng) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
 7. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú hươu cao cổ (Trắng vàng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 8. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú hươu cao cổ (Trắng vàng) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
 9. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú hươu cao cổ (Trắng vàng) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
 10. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú cá heo (Trắng xanh) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
 11. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú cá heo (Trắng xanh) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 12. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú cá heo (Trắng xanh) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
 13. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình sư tử (Trắng Cam) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 14. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình sư tử (Trắng Cam) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
 15. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình sư tử (Trắng Cam) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 16. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình sư tử (Trắng Cam) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
 17. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú thỏ (Trắng Hồng) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
 18. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú thỏ (Trắng Hồng) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
 19. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú thỏ (Trắng Hồng) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 20. 1
  Áo sơ sinh dài tay KidsPlaza in hình chú thỏ (Trắng Hồng) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 46.000đ
 21. 1
  Áo cộc tay Kidsplaza in hình thỏ ( Trắng hồng ) 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 42.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 22. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé gái Kidsplaza in hình heo con TH 3-6M
  Giá đặc biệt 19.000đ 34.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 23. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé gái Kidsplaza in hình heo con TH 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 24. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé gái Kidsplaza in hình heo con TH 9-12M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 25. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé gái Kidsplaza in hình heo con TH 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
 26. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé gái Kidsplaza in hình heo con TH 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
 27. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in hình hươu cao cổ TV 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 28. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in hình hươu cao cổ TV 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
 29. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in hình hươu cao cổ TV 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
 30. 1
  Quần dài cho bé sơ sinh Kidsplaza in hình cá heo TX 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
 31. 1
  Quần dài cho bé sơ sinh Kidsplaza in hình cá heo TX 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 32. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in hình sư tử (trắng cam) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 33. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in hình sư tử (trắng cam) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 34. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in hình sư tử (trắng cam) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
 35. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in thỏ (Trắng Hồng) 3-6M
  Giá đặc biệt 19.000đ 34.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 36. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in thỏ (Trắng Hồng) 6-9M
  Giá đặc biệt 29.000đ 39.000đ
 37. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in thỏ (Trắng Hồng) 12-18M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 38. 1
  Quần dài sơ sinh cho bé Kidsplaza in thỏ (Trắng Hồng) 18-24M
  Giá đặc biệt 39.000đ 45.000đ
 39. 1
  Bộ sơ sinh cài chéo KidsPlaza Neil in gấu HN20T (Tím) 3-6M
  Giá đặc biệt 79.500đ 159.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 40. 1
  Body dài tay KidsPlaza trắng xanh in khủng long ND20T 3-6M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 41. 1
  Body dài tay KidsPlaza trắng xanh in hổ ND20T 0-3M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 42. 1
  Body dài tay KidsPlaza trắng hồng in hình gấu ND20T 0-3M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 43. 1
  Body dài tay KidsPlaza trắng hồng in hình gấu ND20T 3-6M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 44. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng xanh in khủng long ND20T 0-3M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 45. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng xanh in khủng long ND20T 3-6M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 46. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng xanh in hổ ND20T 0-3M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 47. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng xanh in hổ ND20T 3-6M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 48. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng hồng in hình gấu ND20T 0-3M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 49. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng hồng in hình gấu ND20T 3-6M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 50. 1
  Body dài bít chân KidsPlaza trắng ghi in hình cừu ND20T 3-6M
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ
 51. Set quà tặng Otis in hình sao KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Set quà tặng Otis in hình sao KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Giá đặc biệt 370.300đ 529.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 52. Set quà tặng Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Set quà tặng Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Giá đặc biệt 370.300đ 529.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (24)
 53. Set gối chặn Otis in sao KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Set gối chặn Otis in sao KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Giá đặc biệt 251.300đ 359.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 54. Set gối chặn Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Set gối chặn Otis kẻ ngang KidsPlaza ND21H (Trắng)
  Giá đặc biệt 251.300đ 359.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 55. Set quà tặng sơ sinh xô in hình thỏ KidsPlaza M21H (0-6M)
  Set quà tặng sơ sinh xô in hình thỏ KidsPlaza M21H (0-6M)
  Giá đặc biệt 300.300đ 429.000đ
 56. Set đồ sơ sinh 6 chi tiết pcs xô in hình voi KidsPlaza 0-6M M21H
  Set đồ sơ sinh 6 chi tiết pcs xô in hình voi KidsPlaza 0-6M M21H
  Giá đặc biệt 181.300đ 259.000đ
 57. Set 6 pcs sơ sinh xô inh hình Thỏ KidsPlaza M21H (0-6M)
  Set 6 pcs sơ sinh xô inh hình Thỏ KidsPlaza M21H (0-6M)
  Giá đặc biệt 181.300đ 259.000đ
 58. Set đồ sơ sinh 6 chi tiết pcs xô KidsPlaza 0-6M M21H (Trắng)
  Set đồ sơ sinh 6 chi tiết pcs xô KidsPlaza 0-6M M21H (Trắng)
  Giá đặc biệt 181.300đ 259.000đ
 59. Set 2 ty ngậm KidsPlaza KP04 dành cho bé sơ sinh từ 0M+
  Set 2 ty ngậm KidsPlaza KP04 dành cho bé sơ sinh từ 0M+
  Giá đặc biệt 79.500đ 99.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 60. Ty ngậm kèm dây đeo KidsPlaza KP05 dành cho bé từ sơ sinh 0M+
  Ty ngậm kèm dây đeo KidsPlaza KP05 dành cho bé từ sơ sinh 0M+
  Giá đặc biệt 44.000đ 55.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 61. Chậu tắm cho bé Kidsplaza Cute Duck 008
  Chậu tắm cho bé Kidsplaza Cute Duck 008
  Giá đặc biệt 276.000đ 345.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (14)
 62. Chậu tắm cho bé Kidsplaza hình con cua 6001 (Xanh)
  Chậu tắm cho bé Kidsplaza hình con cua 6001 (Xanh)
  Giá đặc biệt 380.000đ 475.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 63. Chậu tắm cho bé Kidsplaza hình con cua 6001 (Hồng)
  Chậu tắm cho bé Kidsplaza hình con cua 6001 (Hồng)
  Giá đặc biệt 380.000đ 475.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 64. Chậu tắm cho bé Kidsplaza cảm biến gấp gọn 6009 (Xanh Dương)
  Chậu tắm cho bé Kidsplaza cảm biến gấp gọn 6009 (Xanh Dương)
  Giá đặc biệt 480.500đ 565.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (7)
 65. Chậu tắm cho bé Kidsplaza cảm biến gấp gọn 6009 (Hồng pastel)
  Chậu tắm cho bé Kidsplaza cảm biến gấp gọn 6009 (Hồng pastel)
  Giá đặc biệt 480.500đ 565.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (7)
 66. Chậu rửa mặt kháng khuẩn KidsPlaza 6303 (Cam)
  Chậu rửa mặt kháng khuẩn KidsPlaza 6303 (Cam)
  Giá đặc biệt 44.000đ 55.000đ
 67. Máy tiệt trùng sấy khô hơi nước 5in1 Kidsplaza Digital K902
  Máy tiệt trùng sấy khô hơi nước 5in1 Kidsplaza Digital K902
  Giá đặc biệt 875.000đ 1.250.000đ
  Giá ShopeePay 845.000 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (20)
 68. Máy tiệt trùng sấy khô UV KidsPlaza Deluxe K872
  Máy tiệt trùng sấy khô UV KidsPlaza Deluxe K872
  Giá đặc biệt 1.997.500đ 2.350.000đ
  Giá ShopeePay 1.967.500 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (43)
 69. Máy hâm sữa KidsPlaza Tiny K100
  Máy hâm sữa KidsPlaza Tiny K100
  Giá đặc biệt 198.500đ 248.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 70. Máy tiệt trùng sấy khô UV KidsPlaza Optimal K708
  Máy tiệt trùng sấy khô UV KidsPlaza Optimal K708
  Giá đặc biệt 1.572.500đ 1.850.000đ
  Giá ShopeePay 1.542.500 đ
 71. Máy hâm sữa 3in1 Kidsplaza Digital K218
  Máy hâm sữa 3in1 Kidsplaza Digital K218
  Giá đặc biệt 452.000đ 565.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 72. Gậm nướu KidsPlaza hình dưa hấu
  Gậm nướu KidsPlaza hình dưa hấu
  Giá đặc biệt 116.000đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 73. Gậm nướu KidsPlaza hình dâu tây
  Gậm nướu KidsPlaza hình dâu tây
  Giá đặc biệt 116.000đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 74. Gậm nướu KidsPlaza hình quả táo
  Gậm nướu KidsPlaza hình quả táo
  Giá đặc biệt 116.000đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 75. Gậm nướu KidsPlaza hình chùm nho
  Gậm nướu KidsPlaza hình chùm nho
  Giá đặc biệt 116.000đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 76. Gậm nướu KidsPlaza hình bắp ngô
  Gậm nướu KidsPlaza hình bắp ngô
  Giá đặc biệt 116.000đ 145.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 77. Gậm nướu KidsPlaza hình bông hoa chống hằn
  Gậm nướu KidsPlaza hình bông hoa chống hằn
  Giá đặc biệt 119.500đ 149.000đ
 78. Gậm nướu KidsPlaza hình chuối
  Gậm nướu KidsPlaza hình chuối
  Giá đặc biệt 116.000đ 145.000đ
 79. Cắn răng hình hoa KidsPlaza KP06 dành cho bé trên 3 tháng
  Cắn răng hình hoa KidsPlaza KP06 dành cho bé trên 3 tháng
  Giá đặc biệt 87.500đ 109.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 80. Kệ chữ A KidsPlaza Lovely Friends
  Kệ chữ A KidsPlaza Lovely Friends
  Giá đặc biệt 520.000đ 650.000đ
  Giá ShopeePay 490.000 đ
 81. Kệ chữ A KidsPlaza Dreamy World
  Kệ chữ A KidsPlaza Dreamy World
  Giá đặc biệt 388.000đ 485.000đ
 82. 1
  Nhiệt kế hồng ngoại KidsPlaza Clinical FT-100B
  Giá đặc biệt 600.000đ 750.000đ
  Giá ShopeePay 570.000 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (30)
 83. Nhiệt kế hồng ngoại KidsPlaza Medical Comfort HW-B05
  Nhiệt kế hồng ngoại KidsPlaza Medical Comfort HW-B05
  Giá đặc biệt 506.000đ 595.000đ
  Giá ShopeePay 476.000 đ
 84. Địu ngồi cho bé Hip Seat KidsPlaza Magical C04 (Xanh)
  Địu ngồi cho bé Hip Seat KidsPlaza Magical C04 (Xanh)
  Giá đặc biệt 577.500đ 825.000đ
  Giá ShopeePay 547.500 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (7)
 85. Địu ngồi cho bé Hip Seat KidsPlaza Foldable Aluminum (Xanh)
  Địu ngồi cho bé Hip Seat KidsPlaza Foldable Aluminum (Xanh)
  Giá đặc biệt 875.000đ 1.250.000đ
  Giá ShopeePay 845.000 đ
 86. Địu ngồi cho bé Hip Seat KidsPlaza Foldable Aluminum (Hồng)
  Địu ngồi cho bé Hip Seat KidsPlaza Foldable Aluminum (Hồng)
  Giá đặc biệt 875.000đ 1.250.000đ
  Giá ShopeePay 845.000 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 87. Ghế ngồi ô tô và nôi xách tay 2in1 Kidsplaza Galaxy 0100
  Ghế ngồi ô tô và nôi xách tay 2in1 Kidsplaza Galaxy 0100
  Giá đặc biệt 1.215.000đ 1.350.000đ
  Giá ShopeePay 1.185.000 đ
 88. 1
  Set giường cũi cho bé KidsPlaza Natural Compact
  Giá đặc biệt 1.899.000đ 2.199.000đ
  Giá ShopeePay 1.869.000 đ
 89. 1
  Set giường cũi gỗ cho bé KidsPlaza 4in1 White Lux
  Giá đặc biệt 3.099.000đ 3.399.000đ
  Giá ShopeePay 3.069.000 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (10)
 90. Chiếu cao su KidsPlaza Zoo Friends D81
  Chiếu cao su KidsPlaza Zoo Friends D81
  Giá đặc biệt 188.000đ 235.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 91. Chiếu cao su KidsPlaza Green Forest D184
  Chiếu cao su KidsPlaza Green Forest D184
  Giá đặc biệt 188.000đ 235.000đ
 92. Chiếu cao su KidsPlaza Cute Rabbit D176
  Chiếu cao su KidsPlaza Cute Rabbit D176
  Giá đặc biệt 188.000đ 235.000đ
 93. 1
  Cốc uống nước Kidsplaza BC002 90g
  Giá đặc biệt 42.000đ 52.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 94. 1
  Cốc uống nước KidsPlaza U02 Forest Blue 90g
  Giá đặc biệt 42.000đ 52.000đ
 95. 1
  Cốc uống nước KidsPlaza U02 Forest Pink 90g
  Giá đặc biệt 42.000đ 52.000đ
 96. 1
  Cốc uống nước KidsPlaza U02 Teddy Pink 90g
  Giá đặc biệt 42.000đ 52.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 97. 1
  Cốc uống nước KidsPlaza U04 Peacock 75g
  Giá đặc biệt 42.000đ 52.000đ
 98. 1
  Cốc uống nước KidsPlaza U04 Alpaca 75g
  Giá đặc biệt 42.000đ 52.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 99. Ghế ngồi ăn dặm cao cấp Deluxe KidsPlaza Oscar K603
  Ghế ngồi ăn dặm cao cấp Deluxe KidsPlaza Oscar K603
  Giá đặc biệt 1.665.000đ 1.850.000đ
  Giá ShopeePay 1.635.000 đ
 100. Ghế ngồi ăn dặm cao cấp Deluxe KidsPlaza Silas K502
  Ghế ngồi ăn dặm cao cấp Deluxe KidsPlaza Silas K502
  Giá đặc biệt 1.305.000đ 1.450.000đ
  Giá ShopeePay 1.275.000 đ
 101. Yếm ăn silicone cho bé KidsPlaza 6903 (Xanh)
  Yếm ăn silicone cho bé KidsPlaza 6903 (Xanh)
  Giá đặc biệt 76.000đ 95.000đ
 102. Yếm ăn silicone cho bé KidsPlaza 6903 (Hồng)
  Yếm ăn silicone cho bé KidsPlaza 6903 (Hồng)
  Giá đặc biệt 76.000đ 95.000đ
 103. 1
  Bát ăn dặm hình cá Kidsplaza BB004 7.5inch (104g)
  Giá đặc biệt 36.000đ 45.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (4)
 104. 1
  Bát ăn dặm có nắp Kidsplaza BB005 5.5inch (145g)
  Giá đặc biệt 39.500đ 49.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 105. 1
  Khay ăn dặm 4 ngăn Kidsplaza BT001 (238g)
  Giá đặc biệt 76.000đ 95.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 106. 1
  Thìa ăn dặm cho bé Kidsplaza BS001
  Giá đặc biệt 12.000đ 15.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 107. 1
  Khay ăn dặm 4 ngăn KidsPlaza U01 Forest Blue 180g
  Giá đặc biệt 60.000đ 75.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (2)
 108. 1
  Khay ăn dặm 4 ngăn KidsPlaza U01 Forest Pink 180g
  Giá đặc biệt 60.000đ 75.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (3)
 109. 1
  Khay ăn dặm 4 ngăn KidsPlaza U01 Teddy Pink 180g
  Giá đặc biệt 60.000đ 75.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 110. 1
  Bát ăn dặm KidsPlaza U05 Peacock 68g
  Giá đặc biệt 36.000đ 45.000đ
 111. 1
  Bát ăn dặm KidsPlaza U05 Alpaca 68g
  Giá đặc biệt 36.000đ 45.000đ
 112. 1
  Bát ăn dặm KidsPlaza U06 Forest Blue 100g
  Giá đặc biệt 44.000đ 55.000đ
 113. 1
  Bát ăn dặm KidsPlaza U06 Teddy Pink 100g
  Giá đặc biệt 44.000đ 55.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 114. 1
  Bát ăn dặm KidsPlaza U08 Sloth Friends 85g
  Giá đặc biệt 36.000đ 45.000đ
 115. Thìa ăn dặm Silicone Nounours Hàn Quốc (Yellow)
  Thìa ăn dặm Silicone Nounours Hàn Quốc (Yellow)
  Giá đặc biệt 59.500đ 119.000đ
 116. Ghế ngồi ô tô KidsPlaza 360º Galaxy 0201
  Ghế ngồi ô tô KidsPlaza 360º Galaxy 0201
  Giá đặc biệt 2.655.000đ 2.950.000đ
  Giá ShopeePay 2.625.000 đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 117. 1
  Bộ quần áo dài tay bé trai Kidsplaza kẻ in hình ô tô M20T 6Y
  Giá đặc biệt 99.000đ 199.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (1)
 118. 1
  Áo gió bé trai KidsPlaza in hình Khủng Long 4Y M20T (Xanh)
  Giá đặc biệt 94.500đ 189.000đ