Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

Bỉm tã size L

24 mục

mỗi trang
Vị trí Bán chạy Giá tăng dần Nổi bật Mới nhất Lọc Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bỉm - Tã dán Moony size L 54 miếng ( 9 - 14kg)
  Bỉm - Tã dán Moony size L 54 miếng ( 9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 2. Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 92.357 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 269.000đ Giá thông thường 299.000đ
 3. Bỉm - Tã quần Moony bé trai size L 44 miếng (9 - 14Kg)
  Bỉm - Tã quần Moony bé trai size L 44 miếng (9 - 14Kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 4. Bỉm - Tã dán Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)
  Bỉm - Tã dán Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 99.567 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 290.000đ Giá thông thường 315.000đ
 5. Bỉm - Tã quần Moony bé gái size L 44 miếng (9 - 14kg)
  Bỉm - Tã quần Moony bé gái size L 44 miếng (9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 6. Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14 kg)
  Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14 kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 111.584 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 325.000đ Giá thông thường 355.000đ
 7. Bỉm - Tã quần Merries size L 44 miếng (cho bé 9~14kg)
  Bỉm - Tã quần Merries size L 44 miếng (cho bé 9~14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 8. Bỉm - Tã dán Merries size L 54 miếng (cho bé 9-14kg)
  Bỉm - Tã dán Merries size L 54 miếng (cho bé 9-14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 9. Bỉm - Tã quần Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)
  Bỉm - Tã quần Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 120.167 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 350.000đ Giá thông thường 375.000đ
 10. Bỉm - Tã quần Merries size L cộng miếng (44 + 6 miếng) (cho bé 9~14kg)
  Bỉm - Tã quần Merries size L cộng miếng (44 + 6 miếng) (cho bé 9~14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 395.000đ
 11. Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size L44 miếng (cho bé 9-14kg)
  Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size L44 miếng (cho bé 9-14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 116.734 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 340.000đ Giá thông thường 375.000đ
 12. Bỉm - Tã quần Moony bé trai cộng miếng size L 44 + 6 (9 - 14Kg)
  Bỉm - Tã quần Moony bé trai cộng miếng size L 44 + 6 (9 - 14Kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 13. Bỉm - Tã quần Moony bé gái cộng miếng size L 44 + 6 ( 9 - 14Kg)
  Bỉm - Tã quần Moony bé gái cộng miếng size L 44 + 6 ( 9 - 14Kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 14. Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size L 54 + 4 (9 - 14kg)
  Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size L 54 + 4 (9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 15. Bỉm - Tã quần Merries Ultra Jumbo size L 56 miếng (cho bé 9~14kg)
  Bỉm - Tã quần Merries Ultra Jumbo size L 56 miếng (cho bé 9~14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 429.000đ
 16. Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size L 56 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size L 56 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 101.284 VNĐ/tháng
  295.000đ
 17. Bỉm - Tã dán Moony Natural size L 38 miếng (9 - 14kg)
  Bỉm - Tã dán Moony Natural size L 38 miếng (9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 108.150 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 315.000đ Giá thông thường 375.000đ
 18. Bỉm - Tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9 - 14kg)
  Bỉm - Tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 108.150 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 315.000đ Giá thông thường 375.000đ
 19. Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size L 68+6 miếng (cho bé 9kg-13kg)
  Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size L 68+6 miếng (cho bé 9kg-13kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 90.984 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 265.000đ Giá thông thường 285.000đ

24 mục

mỗi trang
Vị trí Bán chạy Giá tăng dần Nổi bật Mới nhất Lọc Thiết lập theo hướng giảm dần

Sản phẩm khuyến mãi

 1. Bỉm - Tã dán Moony size L 54 miếng ( 9 - 14kg)
  -13%
  Hot

  Bỉm - Tã dán Moony size L 54 miếng ( 9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 2. Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  -11%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 92.357 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 269.000đ Giá thông thường 299.000đ
 3. Bỉm - Tã quần Moony bé trai size L 44 miếng (9 - 14Kg)
  -13%

  Bỉm - Tã quần Moony bé trai size L 44 miếng (9 - 14Kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 4. Bỉm - Tã dán Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)
  -8%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 99.567 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 290.000đ Giá thông thường 315.000đ
 5. Bỉm - Tã quần Moony bé gái size L 44 miếng (9 - 14kg)
  -13%

  Bỉm - Tã quần Moony bé gái size L 44 miếng (9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 6. Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14 kg)
  -9%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14 kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 111.584 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 325.000đ Giá thông thường 355.000đ
 7. Bỉm - Tã quần Merries size L 44 miếng (cho bé 9~14kg)
  -20%
  Hot

  Bỉm - Tã quần Merries size L 44 miếng (cho bé 9~14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 8. Bỉm - Tã dán Merries size L 54 miếng (cho bé 9-14kg)
  -20%

  Bỉm - Tã dán Merries size L 54 miếng (cho bé 9-14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 9. Bỉm - Tã quần Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)
  -7%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã quần Bobby size L 68 miếng (cho bé 9 - 13kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 120.167 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 350.000đ Giá thông thường 375.000đ
 10. Bỉm - Tã quần Merries size L cộng miếng (44 + 6 miếng) (cho bé 9~14kg)
  -22%

  Bỉm - Tã quần Merries size L cộng miếng (44 + 6 miếng) (cho bé 9~14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 395.000đ
 11. Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size L44 miếng (cho bé 9-14kg)
  -10%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size L44 miếng (cho bé 9-14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 116.734 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 340.000đ Giá thông thường 375.000đ
 12. Bỉm - Tã quần Moony bé trai cộng miếng size L 44 + 6 (9 - 14Kg)
  -13%

  Bỉm - Tã quần Moony bé trai cộng miếng size L 44 + 6 (9 - 14Kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 13. Bỉm - Tã quần Moony bé gái cộng miếng size L 44 + 6 ( 9 - 14Kg)
  -13%

  Bỉm - Tã quần Moony bé gái cộng miếng size L 44 + 6 ( 9 - 14Kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 14. Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size L 54 + 4 (9 - 14kg)
  -13%

  Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size L 54 + 4 (9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 15. Bỉm - Tã quần Merries Ultra Jumbo size L 56 miếng (cho bé 9~14kg)
  -28%

  Bỉm - Tã quần Merries Ultra Jumbo size L 56 miếng (cho bé 9~14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 429.000đ
 16. Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size L 68+6 miếng (cho bé 9kg-13kg)
  -8%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size L 68+6 miếng (cho bé 9kg-13kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 90.984 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 265.000đ Giá thông thường 285.000đ
 17. Bỉm - Tã dán Moony Natural size L 38 miếng (9 - 14kg)
  -16%

  Bỉm - Tã dán Moony Natural size L 38 miếng (9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 108.150 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 315.000đ Giá thông thường 375.000đ
 18. Bỉm - Tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9 - 14kg)
  -16%

  Bỉm - Tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 108.150 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 315.000đ Giá thông thường 375.000đ

Bỉm tã size L

Tã - Bỉm size L gồm tả dán size L và tã quần size L là dòng tã bỉm phù hợp với các bé từ 9 - 14kg. Khi lựa chọn tã/ bỉm size l cho con, đương nhiên mẹ nào cũng muốn tham khảo và lựa chọn những nhãn hiệu tã uy tín, được nhiều mẹ tin dùng. Trên thị trường hiện nay có một số thương hiệu bỉm nổi tiếng được lựa chọn nhiều nhất có thể kể đến như Merries, Bobby, Huggies, Moony, Goon, Goldgi…mẹ có thể tham khảo.

Bỉm Merries size L

Bỉm Merries size L đến từ Nhật Bản luôn là ứng cử viên hàng đầu được các mẹ lựa chọn bởi sự mềm mại đáng yêu của Merries, mặt trong tã mịn như bông, nhìn vào là thấy thích, dùng tay sờ xong là mê luôn vì làn da của bé sơ sinh vô cùng mỏng manh nên sự mềm mại, thoáng khí, thấm hút siêu tốt này khiến các bà mẹ bỉm sữa không thể cưỡng lại được

Các sản phẩm bỉm merries size L dành cho các bé từ 9 - 14kg bao gồm:

bỉm merries size l

Bỉm/tã quần Merries size L 44 + 6 miếng

 • Bỉm/tã quần Merries size L 44 miếng và bỉm/tã quần size L 44 + 6 miếng.

 • Bỉm/tã dán Merries size L 54 miếng 

 • Bỉm/tã quần Merries Ultra Jumbo size L 56 miếng

Bỉm Huggies size L

Đến từ thương hiệu Huggies nổi tiếng, tã bỉm size L Huggies mang đến cho bé sự thoải mái và dễ chịu tối đa nhờ thiết kế lưng thun vừa vặn, công nghệ thoát ẩm 360 độ cùng bề mặt tã siêu mềm mại, thấm hút nhanh chóng và khóa chặt chất lỏng bên trong. Sản phẩm sẽ là lựa chọn hoàn hảo của các ông bố bà mẹ, giúp bảo vệ sức khỏe của bé, cho bé những giờ phút vui chơi thật vui vẻ và thỏa thích.

bỉm huggies size l

Tã quần Huggies size L 68 miếng dành cho bé 9 - 14kg

Các sản phẩm bỉm/ tã huggies size L bao gồm:

 • Tã quần Huggies size L 68 miếng dành cho bé 9 - 14kg

 • Tã dán Huggies size L 68 miếng dành cho bé 9 - 13kg

 • Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size L 44 miếng dành cho bé 9 - 14kg

Tã/bỉm Bobby size L

Tã - Bỉm Bobby size L là sản phẩm bỉm tã dành cho bé từ 9-13kg thuộc thương hiệu Bobby đến từ tập đoàn Unicharm Nhật Bản.

Tã bỉm Bobby được Unicharm thiết kế bề mặt dạng sóng có rãnh thấm kim cương. Các rãnh này sẽ dẫn các chất tiêu bẩn được thấm nhanh, chất lỏng được dàn đều và không bị vón cục giúp bé thoải mái và dễ chịu suốt cả ngày dài. Bổ sung tinh chất trà xanh giúp ngăn ngừa hăm hiệu quả, lưu hương thơm mát, khử mùi tốt, dịu nhẹ cho làn da bé.

bỉm bobby size l

Bỉm/tã dán Bobby size L 68 miếng 

Bỉm Bobby size L cho bé 9 -13kg bao gồm: 

 • Bỉm/tã dán Bobby size L 42 miếng và bỉm/tã dán Bobby size L 68 miếng 

 • Bỉm/tã quần Bobby size L 68 miếng 

Bỉm Moony size L

Bỉm/ tã moony size L là sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản, nhập khẩu bởi công ty Unicharm. Sản phẩm được làm từ chất liệu sợi bông êm ái và mềm mại, đồng thời có chứa chất dưỡng da và vitamin E, ngăn ngừa tình trạng hăm da ở trẻ nhỏ. Sản phẩm có thiết kế tã quần size L riêng cho bé trai và bé gái giúp các mẹ dễ dàng chọn lựa.

bỉm moony size l

Bỉm/tã quần Moony bé trai size L 44 miếng

Bỉm Moony size L dành cho bé từ 9 - 14kg bao gồm:

 • Bỉm/tã quần Moony nội địa bé gái size L 44 miếng 

 • Bỉm/tã quần Moony nội địa bé trai size L 44 miếng 

 • Bỉm/tã dán Moony size L 54 miếng 

 • Bỉm/tã dán Moony size L 54 + 4 miếng 

 • Bỉm/tã quần Moony bé gái size L 44 miếng

 • Bỉm/tã quần Moony bé gái cộng miếng size L 44 + 6 miếng

 • Bỉm/tã quần Moony bé trai size L 44 miếng

 • Bỉm/tã quần Moony bé trai size L 44 + 6 miếng

 • Bỉm/tã dán Moony Natural nội địa size L 38 miếng

 • Bỉm/tã dán Moony Natural size L 38 miếng

 • Bỉm/tã quần Moony Natural nội địa size L 36 miếng

 • Bỉm/tã quần Moony Natural size L 36 miếng

Bỉm Goldgi size L

Bỉm Goldgi size L dành cho bé từ 9 - 14kg được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay tại Nhật Bản. Sử dụng 100% hạt phân tử SAP, tạo ra kết cấu lõi bỉm mỏng, có sự liên kết chắc chắn không vón cục, thấm hút nhanh và an toàn tuyệt đối cho bé.

bỉm goldgi size l

Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size M 56 miếng

Bỉm Goldgi size L cho bé 9 - 14kg bao gồm:

 • Bỉm - Tã quần Goldgi+ X5 size L 48 miếng

 • Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size M 56 miếng

Bỉm Goon size L

Tã bỉm Goon size L là sản phẩm thuộc thương hiệu tã giấy cao cấp hàng đầu Nhật Bản, thuộc tập đoàn DAIO PAPER CORPORATION. Trong tiếng Nhật, GOON có nghĩa là “tã giấy tốt” và “chóng lớn”. Với mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất GOON không ngừng nghiên cứu và cải tiến để cho ra đời dòng sản phẩm mới GOO.N Premium với chất lượng vượt trội, giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Bỉm tã size L Goon có khả năng thấm hút vượt trội, khóa chặt chất lỏng bên trong. Dù thấm hút lượng chất lỏng nhiều nhưng vẫn thoáng khí, cho bé làn da luôn khô thoáng và không sợ ẩm ướt, ngăn chặn tình trạng hăm tã hiệu quả. Lưng thun êm ái có khả năng đàn hồi cao không tạo thành vết hằn trên da bé.

bỉm goon size l

Bỉm - Tã dán Goon Premium size L bịch 50 miếng

Các sản phẩm bỉm goon size L cho bé 9 - 14kg bao gồm: 

 • Bỉm - Tã quần Goon Premium size L bịch 46 miếng và bịch 56 miếng

 • Bỉm - Tã dán Goon Premium size L bịch 50 miếng

 • Bỉm - Tã quần Goon Mommy Kiss size L 50 miếng

Địa chỉ mua tã bỉm size L cho bé chính hãng

Hiện nay, hầu hết các loại bỉm tã size L chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Merries, Moony, Goldgi, Huggies…đều có mặt đầy đủ tại khắp các hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé Kids Plaza trên toàn quốc. Đến với Kids Plaza, các mẹ hoàn toàn yên tâm mua được các loại bỉm/tã dán size L, bỉm/tã quần size L chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất.

Bên cạnh đó, ngoài các loại tã bỉm size L, tại các cửa hàng của Kids Plaza luôn có sẵn các loại tã bỉm nổi tiếng được nhiều mẹ tin tưởng lựa chọn, cung cấp đủ size từ Newborn đến XXXL để phù hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau của bé.

Để đặt hàng quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline: 1800 6608 (miễn phí) và nhận hàng nhanh chóng chỉ sau 2 giờ đặt hàng.