Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

Bỉm tã size M

24 mục

mỗi trang
Vị trí Bán chạy Giá tăng dần Nổi bật Mới nhất Lọc Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bỉm - Tã dán Moony size M 64 miếng (6 - 11kg)
  Bỉm - Tã dán Moony size M 64 miếng (6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 104.717 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 2. Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 92.357 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 269.000đ Giá thông thường 299.000đ
 3. Bỉm - Tã quần Moony size M 52 miếng (6 - 12kg)
  Bỉm - Tã quần Moony size M 52 miếng (6 - 12kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 104.717 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 305.000đ Giá thông thường 385.000đ
 4. Bỉm - Tã dán Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Bỉm - Tã dán Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 90.640 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 264.000đ Giá thông thường 289.000đ
 5. Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14 kg)
  Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14 kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 325.000đ Giá thông thường 355.000đ
 6. Bỉm - Tã quần Huggies size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Bỉm - Tã quần Huggies size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 325.000đ Giá thông thường 355.000đ
 7. Bỉm - Tã dán Merries size M 64 miếng (cho bé 6-11kg)
  Bỉm - Tã dán Merries size M 64 miếng (cho bé 6-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 8. Bỉm - tã quần Merries size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)
  Bỉm - tã quần Merries size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 9. Bỉm - Tã dán Huggies size M 76 miếng (cho bé 6-11kg)
  Bỉm - Tã dán Huggies size M 76 miếng (cho bé 6-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 89.267 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 260.000đ Giá thông thường 290.000đ
 10. Bỉm - Tã quần Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Bỉm - Tã quần Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 120.167 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 350.000đ Giá thông thường 375.000đ
 11. Bỉm - Tã dán Merries size M 64 cộng 4 miếng (cho bé 6-11kg)
  Bỉm - Tã dán Merries size M 64 cộng 4 miếng (cho bé 6-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 395.000đ
 12. Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)
  Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 116.734 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 340.000đ Giá thông thường 375.000đ
 13. Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size M 64 + 4 (6 - 11kg)
  Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size M 64 + 4 (6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 14. Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size M 66 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size M 66 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 101.284 VNĐ/tháng
  295.000đ
 15. Bỉm - Tã dán Moony Natural size M 46 miếng (6 - 11kg)
  Bỉm - Tã dán Moony Natural size M 46 miếng (6 - 11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 99.567 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 315.000đ Giá thông thường 375.000đ
 16. Bỉm - Tã quần Moony Natural size M 46 miếng (5 - 10kg)
  Bỉm - Tã quần Moony Natural size M 46 miếng (5 - 10kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 99.567 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 315.000đ Giá thông thường 375.000đ
 17. Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size M 76+6 miếng (cho bé 6kg-11kg)
  Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size M 76+6 miếng (cho bé 6kg-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 90.984 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 265.000đ Giá thông thường 285.000đ
 18. Bỉm - Tã quần Merries size M 58+6 (cho bé 6-11kg)
  Bỉm - Tã quần Merries size M 58+6 (cho bé 6-11kg)
  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 395.000đ

24 mục

mỗi trang
Vị trí Bán chạy Giá tăng dần Nổi bật Mới nhất Lọc Thiết lập theo hướng giảm dần

Sản phẩm khuyến mãi

 1. Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)
  -11%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Huggies size L 68 miếng (cho bé 9 - 14kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 92.357 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 269.000đ Giá thông thường 299.000đ
 2. Bỉm - Tã dán Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  -9%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 90.640 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 264.000đ Giá thông thường 289.000đ
 3. Bỉm - Tã dán Merries size M 64 miếng (cho bé 6-11kg)
  -20%
  Hot

  Bỉm - Tã dán Merries size M 64 miếng (cho bé 6-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 4. Bỉm - tã quần Merries size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)
  -20%

  Bỉm - tã quần Merries size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 102.657 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 299.000đ Giá thông thường 370.000đ
 5. Bỉm - Tã dán Huggies size M 76 miếng (cho bé 6-11kg)
  -11%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Huggies size M 76 miếng (cho bé 6-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 89.267 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 260.000đ Giá thông thường 290.000đ
 6. Bỉm - Tã quần Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)
  -7%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã quần Bobby size M 76 miếng (cho bé 6 - 11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 120.167 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 350.000đ Giá thông thường 375.000đ
 7. Bỉm - Tã dán Merries size M 64 cộng 4 miếng (cho bé 6-11kg)
  -22%

  Bỉm - Tã dán Merries size M 64 cộng 4 miếng (cho bé 6-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 395.000đ
 8. Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)
  -10%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size M 58 miếng (cho bé 6-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 116.734 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 340.000đ Giá thông thường 375.000đ
 9. Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size M 64 + 4 (6 - 11kg)
  -13%

  Bỉm - Tã dán Moony cộng miếng size M 64 + 4 (6 - 11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 115.017 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 335.000đ Giá thông thường 385.000đ
 10. Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size M 76+6 miếng (cho bé 6kg-11kg)
  -8%
  Quà tặng

  Bỉm - Tã dán Molfix Super Jumbo size M 76+6 miếng (cho bé 6kg-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 90.984 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 265.000đ Giá thông thường 285.000đ
 11. Bỉm - Tã quần Merries size M 58+6 (cho bé 6-11kg)
  -22%

  Bỉm - Tã quần Merries size M 58+6 (cho bé 6-11kg)

  Thanh toán với
  Chỉ từ 106.090 VNĐ/tháng
  Giá đặc biệt 309.000đ Giá thông thường 395.000đ

Bỉm tã size M

Bỉm tã size M gồm tả dán size M và tã quần size M là dòng bỉm phù hợp cho những bé có cân nặng từ 6 - 11kg. Trong đó, các dòng bỉm chống hăm tã, thấm hút tốt, mặt đáy thoát khí, chống tràn hiệu quả…như Merries, Moony, Huggies…giúp bé yêu thoải mái vận động và ngủ ngon được nhiều mẹ tin tưởng sử dụng.

Bỉm Merries size M

Bỉm Merries made in Japan là một trong những thương hiệu bỉm cao cấp được ưa chuộng bậc nhất trên thế giới hiện nay, được sản xuất trực tiếp trên dây chuyền hiện đại của tập đoàn KAO Nhật Bản với những yêu cầu cực kì khắt khe về chất lượng và đảm bảo an toàn. Vì vậy, các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm rằng mọi chất liệu của bỉm đều là loại tốt nhất, thoải mái nhất và an toàn nhất dành cho bé yêu.

Tã bỉm Merries size M 58 miếng 

Tã bỉm Merries size M 58 miếng 

Các sản phẩm bỉm Merries size M dành cho các bé từ 6 - 11kg bao gồm:

 • Bỉm/tã quần Merries size M 58 miếng và bỉm/tã quần size M 58 + 6 miếng.

 • Bỉm/tã dán Merries size M64 miếng và bỉm/tã dán size M64 + 4 miếng.

Bỉm Huggies size M

Sản phẩm bỉm size M của Huggies có chất liệu khử mùi, chất liệu bông kết hợp hạt thấm nhỏ li ti chống thấm ngược. Bông siêu mỏng cung cấp cho da độ ẩm cần thiết. Bỉm có độ ôm tốt, chống tràn ra ngoài.

Tã bỉm Huggies size M dạng tã quần 74 miếng 

Tã bỉm Huggies size M dạng tã quần 74 miếng 

Các sản phẩm bỉm/ tã huggies size M dành cho các bé từ 6 - 11kg bao gồm:

 • Tã quần Huggies size M 74 miếng

 • Tã dán Huggies size M 76 miếng

 • Tã quần Huggies Nature siêu cao cấp size M 58 miếng

Tã/bỉm Bobby size M

Tã size M Bobby là sản phẩm bỉm cho bé thuộc nhà sản xuất Unicharm của Nhật Bản, thương hiệu này đã có mặt trên thị trường hơn 15 năm. Hầu hết các công ty Nhật thì luôn ưu tiên đầu tư về công nghệ nên chất lượng sản phẩm thì cực kì tốt mà giá thành hợp lý. 

Tã/bỉm Bobby size M 48 miếng

Tã/bỉm Bobby size M 48 miếng

Bỉm Bobby size M cho bé 6 - 11kg bao gồm: 

 • Bỉm/tã dán Bobby size M 76 miếng

 • Bỉm/tã quần Bobby size M 76 miếng 

Bỉm Moony size M

Bỉm Moony size M với lớp bông mềm và lớp thoáng khí, bé sẽ luôn thoải mái dễ chịu, bé sẽ chơi đùa thoải mái vui cười suốt cả ngày. 

Bỉm Moony Natural nội địa và nhập khẩu size M cho bé

Bỉm Moony Natural nội địa và nhập khẩu size M cho bé

 

Bỉm Moony size M bao gồm:

 • Bỉm/tã quần Moony nội địa size M 58 miếng cho bé 6 - 12kg

 • Bỉm/tã quần Moony nội địa size M 58 + 6 miếng cho bé 6 - 12kg

 • Bỉm/tã dán Moony nội địa size M64 miếng cho bé 6 - 11kg

 • Bỉm/tã dán Moony nội địa size M64 + 4  miếng cho bé 6 - 11kg

 • Bỉm/tã quần Moony Natural nội địa size M 46 miếng cho bé 5 - 10kg

 • Bỉm/tã dán Moony Natural nội địa size M 46 miếng cho bé 6 - 11kg

 • Bỉm/tã quần Moony Natural size M 46 miếng cho bé 5 - 10kg

 • Bỉm/tã dán Moony Natural nội địa size M 46 miếng cho bé 5 - 10kg

Bỉm Goldgi size M

Mặc dù bỉm goldgi vừa mới mắt thị trường không lâu nhưng được đánh giá cao về độ thấm hút và mềm mại. Đến năm 2020, thương hiệu bỉm Nhật này tiếp tục nâng cấp sản phẩm phiên bản với những lời giới thiệu có cánh. 

Bỉm Goldgi size M 60 miếng cho bé 6 - 11kg 

Bỉm Goldgi size M 60 miếng cho bé 6 - 11kg 

Bỉm Goldgi cỡ M mỏng, vừa vặn ôm sát cơ thể, màng thoáng khí, chống tràn thông minh. Lớp lót đục lỗ bề mặt tạo đường uốn hình S, cho bé cảm giác tiếp xúc mềm mại, thoải mái, nhanh chóng điều dẫn tản nhiệt thoáng khí, tăng hiệu quả luôn đảm bảo tã khô thoáng.

Bỉm Goldgi size M cho bé 6 - 11kg bao gồm:

 • Bỉm - Tã quần Goldgi+ X5 size M 60 miếng

 • Bỉm - Tã dán Goldgi+ X5 size M 66 miếng

Bỉm Pamper size M

Làn da của bé bé vốn nhạy cảm nên nếu dùng loại tã chất liệu thô ráp dễ làm da bé bị trầy xước, nổi mẩn đỏ và dễ hăm. Nhưng với Pampers mới, da bé được bảo vệ tối đa. Không chỉ thấm hút tốt mà bề mặt chất lỏng còn được khóa chặt, đảm bảo dịch tiết ra không bị thấm ngược lên da bé, cho cảm giác khô thoáng tận 12 tiếng. Với thời gian khô thoáng dài, việc sử dụng sản phẩm giúp mình có giấc ngủ tốt hơn khi không còn quá lo lắng việc canh giờ thay tã cho con nữa.

Bỉm/ tã Pamper size M 40 miếng dạng tã quần giữ dáng

Bỉm/ tã Pamper size M 40 miếng dạng tã quần giữ dáng

Bỉm Pampers size M cho bé 6 - 11kg bao gồm:

 • Bỉm tã quần Pampers Nhật size M 48 miếng(6-11kg, New)

 • Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size M 60 miếng (7-12kg)

 • Bỉm tã dán Pampers Nhật size M 52 miếng (6-11kg, New)

Địa chỉ mua tã bỉm size M cho bé chính hãng

Hiện nay, hầu hết các loại tã bỉm size M chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Merries, Moony, Goldgi, Huggies…đều có mặt đầy đủ tại khắp các hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé Kids Plaza trên toàn quốc. Đến với Kids Plaza, các mẹ hoàn toàn yên tâm mua được các loại bỉm/tã dán size M, bỉm/tã quần size M chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất.

Bên cạnh đó, ngoài các loại tã bỉm size M, Kids Plaza cũng cung cấp đầy đủ các size tã bỉm từ Newborn đến XXXL để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Vui lòng gọi tới Hotline: 1800 6608 (miễn phí) nếu mẹ cần tư vấn chi tiết!