Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công!

Chọn thêm sản phẩm khác hoặc

Xem giỏ hàng và hoàn tất

Sản phẩm nổi bật

 1. Gạo nếp cái hoa vàng Bảo Minh - Túi 1kg
  Gạo nếp cái hoa vàng Bảo Minh - Túi 1kg
  45.000đ
 2. Gạo ST25 Thái Hồng thượng hạng túi 5kg
  Gạo ST25 Thái Hồng thượng hạng túi 5kg
  175.000đ
 3. Gạo thơm Thượng Hạng ST25 Bảo Minh - Túi 3kg
  Gạo thơm Thượng Hạng ST25 Bảo Minh - Túi 3kg
  Giá đặc biệt 104.000đ 129.000đ
 4. Gạo lứt Huyết Rồng Bảo Minh - Túi 1kg
  Gạo lứt Huyết Rồng Bảo Minh - Túi 1kg
  49.000đ
 5. Gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  Gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  160.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (7)
 6. Gạo thơm ST21 A An (Túi 5kg)
  Gạo thơm ST21 A An (Túi 5kg)
  110.000đ
 7. Gạo lứt sấy muối mè Bảo Minh 120g
  Gạo lứt sấy muối mè Bảo Minh 120g
  44.000đ
 8. Gạo thơm ST25 Ông Cua Túi 5kg
  Gạo thơm ST25 Ông Cua Túi 5kg
  210.000đ
 9. Gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  Gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  Giá đặc biệt 179.000đ 205.000đ
 10. Gạo Thái Hồng số 1 New Phú Hải túi 5kg
  Gạo Thái Hồng số 1 New Phú Hải túi 5kg
  163.800đ
 11. Gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  Gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  175.000đ
 12. Gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  Gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  Giá đặc biệt 189.000đ 219.000đ

Gạo ngon các loại

12 mục

mỗi trang
Bán chạy Mới nhất Nổi bật Giá tăng dần Lọc Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Gạo thơm ST25 Ông Cua Túi 5kg
  Gạo thơm ST25 Ông Cua Túi 5kg
  210.000đ
 2. Gạo ST25 Thái Hồng thượng hạng túi 5kg
  Gạo ST25 Thái Hồng thượng hạng túi 5kg
  175.000đ
 3. Gạo Thái Hồng số 1 New Phú Hải túi 5kg
  Gạo Thái Hồng số 1 New Phú Hải túi 5kg
  163.800đ
 4. Gạo lứt sấy muối mè Bảo Minh 120g
  Gạo lứt sấy muối mè Bảo Minh 120g
  44.000đ
 5. Gạo nếp cái hoa vàng Bảo Minh - Túi 1kg
  Gạo nếp cái hoa vàng Bảo Minh - Túi 1kg
  45.000đ
 6. Gạo lứt Huyết Rồng Bảo Minh - Túi 1kg
  Gạo lứt Huyết Rồng Bảo Minh - Túi 1kg
  49.000đ
 7. Gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  Gạo giống Nhật Japonica Bảo Minh - Túi 5kg
  Giá đặc biệt 179.000đ 205.000đ
 8. Gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  Gạo Tám Thái Đỏ đặc biệt Bảo Minh - Túi 5kg
  Giá đặc biệt 189.000đ 219.000đ
 9. Gạo thơm Thượng Hạng ST25 Bảo Minh - Túi 3kg
  Gạo thơm Thượng Hạng ST25 Bảo Minh - Túi 3kg
  Giá đặc biệt 104.000đ 129.000đ
 10. Gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  Gạo Lúa Tôm ST24 A An (Túi 5kg)
  175.000đ
 11. Gạo thơm ST21 A An (Túi 5kg)
  Gạo thơm ST21 A An (Túi 5kg)
  110.000đ
 12. Gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  Gạo thơm ST25 A An (Túi 5kg)
  160.000đ
  Xếp hạng:
  100% of 100
  (7)

12 mục

mỗi trang
Bán chạy Mới nhất Nổi bật Giá tăng dần Lọc Thiết lập theo hướng giảm dần