Nhái Thương Hiệu Kids Plaza Tại 43 Trần Hưng Đạo, Hạ Long

0
3211

Theo những phản ánh của khách hàng tại Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh tại địa chỉ 43 Trần Phú có một siêu thị mang tên trùng với tên thương hiệu của Kids Plaza.

Theo khảo sát và phản ánh của khách hàng thì diện tích siêu thị khoảng 150m2 mặt hàng trang bị hàng hóa và kiểu cách giống như chuỗi cửa hàng Kids Plaza.

Thương hiệu của Kids Plaza đã được đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ và đã được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ:

Kids Plaza đã có văn bản yêu cầu gỡ bỏ ngay tên thương hiệu, nếu chủ địa chỉ 43 Trần Phú vẫn tiếp tục Kids Plaza sẽ nhờ luật sư can thiệp.

Kids Plaza hiện tại chưa có địa chỉ tại các tỉnh thành ngoài Hà Nội cho đến 09/2012 vì vậy khách hàng cần lưu ý.

Logo đăng ký nhãn hiệu:

 

Nhãn hiệu vi phạm tại 43 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Hình ảnh khách hàng gửi cho Kids Plaza

Cục sở hữu trí tuệ cấp phép cho công ty TNHH Kids Plaza

Tra cứu tại website Cục sở hữu trí tuệ http://www.noip.gov.vn/