Khác biệt chóng mặt giữa “chồng ở ngoài xã hội ” và “chồng khi ở nhà”

0
2791

Chuyện tưởng đùa nhưng đó là sự thật. Không ít bà vợ than vãn chồng ngoài xã hội khác một trời, một vực với ông chồng ở nhà. Và bằng chứng là…

“Dù chung thủy nhưng tôi vẫn có 2 ông chồng”, nhiều bà than vui như thế. Và sự thực là họ có 1 ông chồng ngoài xã hội khác xa so với ông chồng khi ở nhà.

Khác biệt chóng mặt giữa "chồng ở ngoài xã hội " và "chồng khi ở nhà"

 Chồng ngoài xã hội bảnh bao, tinh tươm trong khi chồng ở nhà thì luộm thuộm, bê tha.

Khác biệt chóng mặt giữa "chồng ở ngoài xã hội " và "chồng khi ở nhà"

Chồng ngoài xã hội ga lăng là thế mà sao ở nhà lại vô tâm thế này?

Khác biệt chóng mặt giữa "chồng ở ngoài xã hội " và "chồng khi ở nhà"

Chồng ngoài xã hội chăm chỉ có tiếng mà ở nhà thì lười biếng thôi rồi.

Khác biệt chóng mặt giữa "chồng ở ngoài xã hội " và "chồng khi ở nhà"

Chồng ngoài xã hội khiến chị em lác mắt về độ khéo tay, còn anh chồng ở nhà thì vụng về một cục.

Khác biệt chóng mặt giữa "chồng ở ngoài xã hội " và "chồng khi ở nhà"

Chồng ngoài xã hội luôn biết nói năng ngọt ngào, trong khi chồng ở nhà thì cục cằn, ăn nói trống không phát ghét.

Theo: Afamily

Các bài viết liên quan: