Super brand day Huggies – Deal độc quyền – Mừng sinh nhật KidsPlaza

0
117

𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐃𝐀𝐘 𝐇𝐔𝐆𝐆𝐈𝐄𝐒 – 𝐃𝐄𝐀𝐋 Đ𝐎̣̂𝐂 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 – 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐊𝐈𝐃𝐒𝐏𝐋𝐀𝐙𝐀 𝟏𝟓 𝐍𝐀̆𝐌

>>> Duy nhất từ 24/05 đến 26/05: bit.ly/3MvGsB0

😍Chương trình rút thăm may mắn cho các đơn hàng bỉm Huggies bất kỳ duy nhất 3 ngày:

+ 01 giải đặc biệt: 1 chỉ vàng SJC

+ 05 giải cho mẹ: nồi chiên không dầu

+ 15 giải cho bé: bộ trống cho bé

super-brand-day-huggies.jpg

😍Mua càng nhiều giảm càng sâu nhận quà càng to

* Chi tiết ba mẹ xem từng ảnh nhé

😍Mua càng nhiều giảm càng sâu nhận quà càng to

👉Bỉm dán Huggies XL62/L68/M76

– Mua 1 giảm 25.000đ

– Mua 2 giảm 60.000đ

super-brand-day-huggies-1.jpg

👉Bỉm dán Huggies S80*3/NB70*3/Miếng lót NB1 108M*4

– Mua 1 giảm 20.000đ

– Mua 2 giảm 50.000đ + Bộ lục lạc mèo

super-brand-day-huggies-2.jpg

👉Bỉm quần Huggies XL60/XXL56/L68/M74

– Mua 1 giảm 20.000đ

– Mua 2 giảm 50.000đ + Bộ thả bóng

– Mua 3 giảm 100.000đ + Xe chòi chân

super-brand-day-huggies-3.jpg

👉Khăn ướt Huggies Gold 64PCS/Khăn ướt Huggies Cacao & Bơ hạt mỡ 72 PCS

– Mua 1 giảm 5.000đ

– Mua 2 giảm 15.000đ

super-brand-day-huggies-6.jpg

👉Qùa tặng hấp dẫn khi mua từ 2 gói tã

– Mua 1 giá chỉ 335.000đ

– Mua 2 giá chỉ 315.000đ + Mềm chiếc lá

super-brand-day-huggies-5.jpg

Xem thêm