Thủ tục làm giấy khai sinh cho con mới nhất 2023 và các loại giấy tờ cần thiết

0
11914

Từ năm 2023 sau khi nhà nước đã bỏ sổ hộ khẩu giấy thì việc đi khai sinh cho con cần giấy tờ gì và thủ tục như thế nào.Vì thế ở bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh cho con mới nhất 2023 và các loại giấy tờ cần thiết cho ba mẹ biết.

Ba mẹ khi đi khai sinh cho con cần giấy tờ gì?

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-BTP, Thông tư 04/2020/TT-BTP, Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 với khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch 2014 cũng như là tiểu mục 1 Mục C Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022.

Đi làm giấy khai sinh cần giấy tờ gì thì sẽ phải nộp các giấy tờ sau:

+ Đầu tiên ba mẹ cần đó là: Tờ khai đăng ký khai sinh

+ Ba mẹ cần nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc trường hợp mà không có Giấy chứng sinh thì cần nộp văn bản của người làm chứng để xác nhận về việc sinh hay nếu không có người làm chứng thì cần phải có giấy cam đoan về việc sinh;

+ Với các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập;

+ Trong trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì cần phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ;

+ Hay là văn bản ủy quyền đã được chứng thực theo quy định của pháp luật trong các trường hợp được ủy quyền việc thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Thu-tuc-lam-giay-khai-sinh-cho-con-moi-nhat-2023-va-cac-loai-giay-to-can-thiet (1)

Mọi người cần phải nộp các giấy tờ liên quan khi đi đăng ký giấy khai sinh

Đi đăng ký khai sinh cần giấy tờ gì thì ba mẹ cũng cần phải xuất trình các giấy tờ:

+ Ba mẹ cần cung cấp giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân như là Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hay là giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp và phải còn giá trị sử dụng;

+ Các giấy tờ khác như giấy tờ chứng minh nơi cư trú hay là giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn

+ Hoặc trong trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ được điền tự động thì không cần phải xuất trình.

Thu-tuc-lam-giay-khai-sinh-cho-con-moi-nhat-2023-va-cac-loai-giay-to-can-thiet (2)

Mọi người cũng cần xuất trình được Giấy chứng nhận kết hôn 

Về thủ tục làm giấy khai sinh trực tiếp mới nhất năm 2023

Căn cứ theo nội dung được quy định tại Điều 16 của Luật Hộ tịch 2014 và tiểu mục 1 Mục C Phần II của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022 thì thủ tục đăng ký giấy khai sinh bao gồm những bước sau:

Bước 1:

– Người có nhu cầu muốn đăng ký khai sinh thì phải nộp hồ sơ đăng ký khai sinh ở Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền

– Sau đó sẽ phải nộp lệ phí nếu thuộc trong các trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh

– Hay nếu có nhu cầu cần cấp bản sao Giấy khai sinh thì phải nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh

Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa phải có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và hợp lệ của hồ sơ.

– Với trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì phải tiếp nhận hồ sơ hoặc nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì cần phải có Phiếu hẹn và phải trả kết quả cho người có nhu cầu trong ngày làm việc tiếp theo

– Với trường hợp mà hồ sơ chưa đầy đủ hay không hợp lệ thì cần phải thông báo cho người yêu cầu để họ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, và cũng phải nêu rõ các loại giấy tờ và nội dung cần phải bổ sung để người có yêu cầu bổ sung và hoàn thiện

– Với trường hợp người có nhu cầu đăng ký khai sinh mà không bổ sung hay hoàn thiện được hồ sơ thì cần phải báo cáo cho Trưởng bộ phận một cửa để có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.

Bước 3:

Công chức tư pháp và hộ tịch cần thẩm tra hồ sơ

– Trong trường hợp hồ sơ cần phải bổ sung và hoàn thiện hay là không đủ điều kiện giải quyết, mà phải từ chối thì phải gửi thông báo về tình trạng của hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ;

– Trong trường hợp cần phải kiểm tra và xác minh làm rõ hay do nguyên nhân khác mà không thể trả được kết quả theo đúng thời gian đã hẹn thì cán bộ làm công tác hộ tịch cần lập Phiếu xin lỗi và phải hẹn lại ngày trả kết quả;

– Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì cán bộ tư pháp và hộ tịch phải thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức sau đó chuyển thông tin đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy được Số định danh cá nhân.

Bước 4:

Sau khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã trả về Số định danh cá nhân, cán bộ tư pháp và hộ tịch cần in Giấy khai sinh và trình Lãnh đạo UBND ký duyệt sau đó thì chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu

Bước 5:

Người có nhu cầu đăng ký khai sinh cần kiểm tra thông tin ở trên Giấy khai sinh và trong Sổ đăng ký khai sinh sau đó ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh rồi nhận Giấy khai sinh.

Thu-tuc-lam-giay-khai-sinh-cho-con-moi-nhat-2023-va-cac-loai-giay-to-can-thiet

Thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con yêu như thế nào

Hiện nay người dân cũng có thể làm giấy khai sinh điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hay là Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.  Về thời gian khi làm giấy khai sinh điện tử cũng sẽ tương tự khi làm giấy khai sinh trực tiếp.

Như vậy với bài viết trên đã hướng dẫn cho mọi người khi đi khai sinh cho con cần giấy tờ gì và thủ tục làm giấy khai sinh cho con mới nhất 2023. Từ đó giúp mọi người chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và biết cách đăng ký khai sinh cho con một cách nhanh chóng nhất.

Xem thêm: