Tưng bừng khai trương Kids Plaza Nguyễn Khánh Toàn